Habitatge inclusiu

Small is beauty

1. Objectius

Facilitar les tasques d'acompanyament de persones vulnerables

Entitats del tercer sector

Administració

Persones a títol individual

Usuaris de pisos socials

Gent gran que viu sola

Persones ateses pels serveis socials

Acompanyants

Acompanyats

1. Objectius

En un context d'habitatge inclusiu
 

 • Millora de la comunicació i l'acompanyament personal
   
 • Millora de la gestió dels recursos
   
 • Creació de comunitat

2. Estat de l'art

Gran quantitat d'aplicacions amb

 • Funcionalitats solapades
 • D'abast generalista, no adaptades a col·lectius determinats

Barreres cognitives

Barreres culturals

Barreres físiques

NONIUS no és un producte únic, és la base d'una solució feta a mida per a cada context

3. El concepte NONIUS

Nonius m. [FIM] Aparell per a mesurar longituds amb precisió, format per dos regles graduats el més petit dels quals llisca al llarg de l’altre.

Alta modularitat

Només aquelles funcionalitats necessàries en cada context

Alta accessibilitat

Interfície adaptada a les necessitats de cada col·lectiu

3. El concepte NONIUS

4. En què es basa NONIUS?

Una caixa d'eines al backend

Un frontend camaleònic

Una caixa d'eines al backend

Les funcionalitats (missatgeria, agenda, gestió ...) són modulars, utilitzem només aquelles que necessitem en cada context

Complexitat ajustada
Només aquelles opcions, finestres, menús, icones que realment necessitem

Un frontend camaleònic

La interfície és el punt de trobada entre la tecnologia i l'usuari. NONIUS planteja una interfície feta a mida per a cada col·lectiu.

Trencar barreres

 • Barreres culturals: "A mi això dels mòbils m'atabala"
 • Barreres cognitives: No familiaritzats amb l'ús de les interfícies convencionals
 • Barreres físiques: Dispositius i perifèrics adaptats

Les persones acompanyades (usuaris) disposen d'un tauler personal mitjançant el qual compartir continguts amb l'entitat que li fa l'acompanyament

5. Però això com funciona?

 • L'usuari pot publicar en el seu propi tauler
   
 • Les entitats poden publicar en el tauler dels seus usuaris

El tauler de cada usuari pot contenir diferents tipus de continguts en funció de les necessitats del context

6. Tipus de continguts

Les eines de la nostra caixa

 • Cada tipus de contingut té un propòsit concret
   
 • Tots ells poden tenir un abast personal o grupal (pisos compartits o diferents usuaris per família)
   
 • Totes disposen de diferents nivells de privacitat pel que fa a l'accés del personal de l'entitat

6. Tipus de continguts

Les eines de la nostra caixa

Missatges

De caire formal, aporten informació objectiva pel dia a dia de l'usuari.

Es notifica l'usuari cada vegada que li arriba un missatge

Cites

Vinculades a compromisos que l'usuari ha d'atendre en una data concreta. Puntuals o periòdiques.

Es notifica l'usuari quan s'apropa una cita

Tasques

Vinculades a accions que l'usuari ha de realitzar. Catalogables per rellevància.

Es notifica l'usuari quan té tasques pendents.

Targetes

De caire informal, volen ser element motivacional que reflecteixi les fites i voluntats de l'usuari.

Es notifica l'usuari cada vegada que li arriba una targeta

6. Tipus de continguts

Les eines de la nostra caixa

6. Tipus de continguts

Les eines de la nostra caixa

Tot allò que sigui necessari en cada context!

Factures

Alertes

Consum

Documents

 • Interfície per a l'usuari i panell de gestió per a l'entitat
   
 • Interfície minimalista amb només aquells elements necessaris per a cada funció
   
 • Disseny amb mesures d'accessibilitat (alt contrast, cos de lletra ampliable ...)
   
 • Per als dispositius més adequat en cada cas

7. I això quina pinta té?

Un frontend camaleònic

7. I això quina pinta té?

Un frontend camaleònic

Aplicació mòbil per als usuaris

7. I això quina pinta té?

Un frontend camaleònic

Gestor d'escriptori per a les entitats

7. I això quina pinta té?

Qualsevol altra imaginable

Smart TV

Suports físics

Gràcies a una API que proveeix qualsevol client i que permet connectar-se altres sistemes (CRM, CMS ...)

Tauletes

7. I això quina pinta té?

Qualsevol altra imaginable

Possibilitat de desenvolupar perifèrics adaptats que millorin l'experiència d'usuari tant en el programari com en el maquinari

7. A qui interessarà?

Entitats del tercer sector

Administració de serveis socials

Públic general

Cadascú amb la configuració més apropiada

Moltes gràcies!